» Công bố thông tin

TCTLTMB: Quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ 2 cầu mới 100% (14-9-2018)

Tải Quyết định số 218/QĐ-TCTLTMB-ĐTXD ngày 14/09/2018 kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ 2 cầu mới 100% (Loại xe Hyundai SantaFe 2.4 AT hoặc tương đương) để phục vụ nhu cầu đi lại và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tại đây

Quyết định phê duyệt Kế hoạch 2018 của Tổng công ty và chấp thuận của Bộ chủ quản (24-4-2018)

Tải Quyết định về việc chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2018 Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại đây
Tải Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại đây

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 (23-4-2018)

Tải Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 tại đây

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 2396264
Đặt làm trang chủLên đầu trang