» Công bố thông tin

TCT Lương thực miền Bắc báo cáo tình hình xắp xếp, đổi mới doanh nghiệp (2-4-2018)

1- Công văn 173/TCTLTMB-KHQLV ngày 23/03/2018 tải tại đây

2- Báo cáo tiền lương tải tại đây

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 2396257
Đặt làm trang chủLên đầu trang