» Công bố thông tin

TCTLTMB: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Công ty CPLT Hà Nam (9-9-2019)

Để phục vụ công việc thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Lương thực Hà Nam được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ có quy định về việc thông báo công khai thông tin thoái vốn, Ban Kế hoạch và Quản lý đầu tư vốn đề nghị cho đăng tải thông tin thoái vốn tại Công ty CPLT Hà Nam lên website của Tổng công ty bắt đầu từ ngày 09/9/2018 đến khi chào bán thành công.

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 4148635
Đặt làm trang chủLên đầu trang