» Công bố thông tin

Thư mời (22-9-2015)

Mẫu biểu Kế hoạch Kinh doanh 5 năm giai đoạn 2016-2020 (14-1-2015)

Tải mẫu biểu Kế hoạch Kinh doanh 5 năm giai đoạn 2016-2020 tại đây

Kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn 2014-2015 (13-8-2014)

Ngày 31/7/2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định số 3372/QĐ-BNN-QLDN phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp của Tổng công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn 2014 - 2015. Tải quyết định tại đây

Nghị định số 12/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (8-7-2014)

Ngày 25/02/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.
Tải Nghị định số 12/2014/NĐ-CP tại đây

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 3657747
Đặt làm trang chủLên đầu trang