Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Ngày 12 tháng 06 năm 2015, tại Hội trường Tổng công ty Lương thực Miền bắc, số 6, Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà nội, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc  đã tổ chức họp Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2015. Thành phần tham dự họp gồm Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công Đoàn,  Giám đốc các đơn vị phụ thuộc, Trưởng, phó các ban chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty, người đại diện vốn của Tổng công ty tại các đơn vị, đại diện Ban lãnh đạo các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty.

Đồng chí Trần Sơn Hà – Phó TGĐ Tổng công ty báo cáo sơ kết hoạt động

SXKD 6 tháng đầu năm 2015, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Hoàng Thị Minh – Thành viên HĐTV báo cáo Hội nghị về Công tác

Quản trị doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp Tổng công ty

Năm 2015 là một năm đặt ra nhiều thách thức với Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Tổng công ty cùng lúc vừa phải thực hiện các nhiệm vụ then chốt còn lại của Đề án Tái cơ cấu, vừa phải đảm hoàn thành toàn diện kế hoạch kỳ cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2011-2015 trong điều kiện nền kinh tế chưa hoàn toàn hồi phục, ngành hàng lương thực nông sản chịu sự cạnh tranh quyết liệt cả trên thị trường nội địa và thế giới.

Đồng chí Vũ Xuân Hạnh – Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty Cổ phần Lương thực Hưng Yên

trình bày tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Trần Xuân Chính – Phó TGĐ Tổng công ty

trình bày tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Duy Đờn – Giám đốc công ty TNHH MTV Thừa Thiên Huế

trình bày tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Trinh – Chủ tịch Công ty Cổ phần Lương thực Hà Giang

tham luận tại Hội nghị

Với nỗ lực và quyết tâm cao của Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty cùng sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các bộ ngành có liên quan, 6 tháng đầu năm 2015,  Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch nửa đầu năm 2015 đặc biệt là đã đạt được những kết quả rất tích cực trong công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, hỗ trợ các công ty con vượt qua khó khăn, đảm bảo việc làm cho người lao động, nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước ... . Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015,  Toàn tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con đạt 54,25% kế hoạch năm về doanh thu và 57,89% kế hoạch năm về lợi nhuận (trước thuế). Riêng Công ty mẹ đạt 52,04% kế hoạch năm về doanh thu và 58,33 % kế hoạch năm về lợi nhuận (trước thuế).

Đồng chí Phan Xuân Quế - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty trao phần thưởng cho

Tổ chức, cá nhân đạt thành tích trong công tác tái cơ cấu

Hội nghị cũng đã thông qua những nhiệm vụ và giải pháp Tổng công ty cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015 để hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty trong đó phấn đấu hoàn thành kế hoạch xuất khẩu gạo, doanh thu, lợi nhuận thực hiện, kế hoạch tái cơ cấu và triển khai một số dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý của Tổng công ty, đặc biệt coi trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng công ty đối với hoạt động của các đơn vị phụ thuộc, người đại diện vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty.

Đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm – Tổng giám đốc Tổng công ty

phát biểu chỉ đạo và tổng kết Hội nghị.

 

Tổ quản lý Website Tổng công ty

Các tin khác

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 4148812
Đặt làm trang chủLên đầu trang