Tin về kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc

Ngày 30/06/2015 tại Trụ sở Công ty CP Chứng Khoán Bảo Việt, cuộc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Công ty CP Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc đã được tổ chức thành công. Tổng công ty Lương thực miền Bắc thông báo kết quả cuộc bán đấu giá cụ thể như sau:

 

Chỉ tiêu

Kết quả

1. Số cổ phần chào bán đấu giá (cp)

122.949

2. Số người tham gia

07

3. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ

860.643

4. Số cổ phần còn lại không được đăng ký mua

0

5. Số người tham dự trực tiếp

04

6. Số người tham dự theo hình thức gửi phiếu tham dự hợp lệ

03

7. Mức giá được mua thấp nhất

15.100

8. Mức giá được mua cao nhất

15.100

9. Mức giá được mua trung bình

15.100

10. Số người được mua

02

11. Số cổ phần được mua

122.949

12. Số người không được mua

05

13. Số người vi phạm quy chế

0

 

Như vậy,  sau khi bán đấu giá thành công 122.949 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc, Tổng công ty sẽ tiếp tục nắm giữ 36% vốn điều lệ Công ty. Với tư cách là Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Lương thực và Thương mại Vĩnh Phúc, Tổng công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Ban Tài chính kế toán

Các tin khác

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 4148770
Đặt làm trang chủLên đầu trang