Thông tin về bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Lương thực Hồng Hà

Ngày 06/07/2015 tại Công ty CP Chứng Khoán Bảo Việt, cuộc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Công ty CP Lương thực Hồng Hà đã được tổ chức thành công.

 

Tổng công ty Lương thực miền Bắc thông báo kết quả cuộc bán đấu giá cụ thể như sau:

 

Stt

Chỉ tiêu

Kết quả

1

Số cổ phần chào bán đấu giá (cp)

175.000

2

Số người tham gia

03

3

Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ

525.000

4

Số cổ phần còn lại không được đăng ký mua

0

5

Số người tham dự trực tiếp

03

6

Số người tham dự theo hình thức gửi phiếu tham dự hợp lệ

00

7

Mức giá được mua thấp nhất

11.100

8

Mức giá được mua cao nhất

11.100

9

Mức giá được mua trung bình

11.100

10

Số người được mua

01

11

Số cổ phần được mua

175.000

12

Số tiền dự kiến thu được qua đấu giá

1.942.500.000

13

Số người không được mua

02

14

Số người vi phạm quy chế

0

 

Như vậy, sau khi bán đấu giá thành công 175.000 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Lương thực Hồng Hà, Tổng công ty đã hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty này.

Ban Tài chính kế toán

Các tin khác

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 4148669
Đặt làm trang chủLên đầu trang