Tin về kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Lương thực Đông Anh

Ngày 15/07/2015 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, cuộc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Công ty CP Lương thực Đông Anh đã được tổ chức thành công.

 

Tổng công ty Lương thực miền Bắc thông báo kết quả cuộc bán đấu giá cụ thể như sau:

 

Stt

Chỉ tiêu

Kết quả

1

Số cổ phần chào bán đấu giá (cp)

60.000

2

Số người tham gia

08

3

Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ

360.000

4

Số cổ phần còn lại không được đăng ký mua

0

5

Số người tham dự trực tiếp

05

6

Số người tham dự theo hình thức gửi phiếu tham dự hợp lệ

03

7

Mức giá được mua thấp nhất

15.500

8

Mức giá được mua cao nhất

30.300

9

Mức giá được mua trung bình

21.550

10

Số người được mua

03

11

Số cổ phần được mua

60.000

12

Số người không được mua

05

13

Số người vi phạm quy chế

0

 

Như vậy, sau khi bán đấu giá thành công 60.000  cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Lương thực Đông Anh, Tổng công ty đã hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty này.

Ban Tài chính kế toán

Các tin khác

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 4148828
Đặt làm trang chủLên đầu trang