Tổng công ty Lương thực miền Bắc Doanh nghiệp hạng A hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2014  là năm rất khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp như thời tiết bất lợi, thị trường cạnh tranh khốc liệt, giá cả nông nghiệp giảm sâu trong khi sản lượng xuất khẩu giảm đã ảnh hưởng đến đời sống của nông dân, diêm dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong bối cảnh khó khăn như vậy, Tổng công  ty Lương thực miền Bắc không ngừng phấn đấu, phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì  các thị trường gạo tập trung đồng thời tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị phần, tăng cường khả năng cạnh tranh.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2014 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ghi nhận và công bố kết quả xếp loại các doanh nghiệp năm 2014 thuộc Bộ quản lý tại Quyết định số 4812/BNN-QLDN ngày 23/11/2015. Theo đó, Tổng công ty Lương thực miền Bắc được xếp Doanh nghiệp loại A, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Đây là thành tích rất đáng khích lệ, động viên Tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên toàn Tổng công ty không ngừng phấn đấu và tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015 và các năm tiếp theo ./.

Tổ quản lý Website Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 3657661
Đặt làm trang chủLên đầu trang