THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC TẠI CTCP LƯƠNG THỰC VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ THỌ

Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1)tại Công ty cổ phần Lương thực và Thương mại Phú Thọ trân trọng thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần như sau:

- Tên tổ chức đấu giá: CTCP Lương thực và Thương mại Phú Thọ

- Tổng số cổ phần chào bán: 1.283.900 cổ phần

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 3.000 đồng/cổ phần

- Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia: 16 nhà đầu tư

Trong đó:

+ Tổ chức: 01 nhà đầu tư;

+ Cá nhân: 15 nhà đầu tư.

- Tổng khối lượng đăng ký mua: 16.879.000cổ phần

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 16 phiếu

- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 16.879.000 cổ phần

- Khối lượng đặt cao nhất: 1.283.900 cổ phần

- Khối lượng đặt thấp nhất: 458.900 cổ phần

- Giá đặt mua cao nhất: 9.000 đồng/cổ phần

- Giá đặt mua thấp nhất: 3.000 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công cao nhất: 9.000 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công thấp nhất: 8.100 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công bình quân: 8.678 đồng/cổ phần

- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 02 nhà đầu tư

Trong đó:

+ Tổ chức: 01 nhà đầu tư;

+ Cá nhân: 01 nhà đầu tư.

- Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.283.900 cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần bán được: 11.142.090.000 đồng

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/01/2016 đến ngày 18/01/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/01/2016 đến ngày 18/01/2016

Trân trọng thông báo./.

Theo VCBS

Các tin khác

Lượt truy cập: 2691891
Đặt làm trang chủLên đầu trang