Tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Ngày 30 tháng 01 năm 2016, tại Hà nội, Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và thông qua Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Tổng công ty. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng, phó các Ban chức năng, Giám đốc các đơn vị phụ thuộc, cán bộ nhân viên Cơ quan Tổng công ty và người đại diện vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên.

Trong năm 2015, hoạt động kinh doanh lương thực và nông sản của Tổng công ty chịu sự cạnh tranh quyết liệt tại thị trường nội địa và trên thế giới cộng với những khó khăn khách quan khác nhưng với quyết tâm cao, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra cho năm 2015.

Năm 2015, Tổng công ty cũng đã làm tốt công tác tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo đó, Tổng công ty đã thực hiện thoái vốn thành công tại 11 đơn vị, thu về 34,6 tỷ đồng, đạt lợi nhuận 9,9 tỷ đồng cho Tổng công ty và từng bước thực hiện thoái vốn tại các dự án không thuộc ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Với những kết quả khả quan đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2015, Tổng công ty đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua của Chính phủ.

Trong năm 2016, Tổng công ty sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để tiếp tục phát triển doanh nghiệp bền vững, đảm bảo việc làm cho người lao động và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. 

Tổ quản lý Website Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 4599995
Đặt làm trang chủLên đầu trang