Tôn vinh “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,“gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”, “Thỏa ước lao động tập thể chất lượng” năm 2016

Chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2016). Ngày 22/7/2016 tại Hà Nội, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tôn vinh “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”; “gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”; “TƯLĐTT chất lượng” năm 2016.

Đ/c Lê Ngọc Quy và đ/c Nguyễn Thanh Tùng (02 đ/c ngoài cùng bên trái ảnh)

được tôn vinh “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo” năm 2016

Theo đó, Công đoàn Tổng công ty Lương thực Miền Bắc đã được Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tôn vinh 02 đoàn viên đạt danh hiệu “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”; 01 gia đình đạt danh hiệu “gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”, 01 tập thể đạt “TƯLĐTT chất lượng”.  Danh sách cụ thể như sau: danh hiệu “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo” gồm có đ/c Lê Ngọc Quy, cán bộ đoàn viên Công đoàn Cơ quan Văn phòng Tổng công ty, đ/c Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ đoàn viên Công đoàn Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh; danh hiệu “gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” gia đình đ/c Tô Thị Thảo, cán bộ đoàn viên Cơ quan Văn phòng Tổng công ty; Thỏa ước lao động tập thể chất lượng cho Công đoàn cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

Công đoàn cơ quan Văn phòng Tổng công ty được tôn vinh “TƯLĐTT chất lượng” năm 2016

Được biết những năm qua Công đoàn Tổng công ty Lương thực Miền Bắc luôn duy trì tốt các hoạt động của mình, thực hiện tốt 3 chức năng chính của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn vững mạnh, tạo được phong trào thi đua ở đơn vị, tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa thể thao, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Phong trào thi đua và hoạt động của Công đoàn đã đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, góp phần ổn định và phát triển doanh nghiệp.

Đ/c Tô Thị Thảo (người thứ tư từ trái sang)  được tôn vinh danh hiệu “gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2016 

Văn phòng Đảng - Đoàn

Các tin khác

Lượt truy cập: 3657751
Đặt làm trang chủLên đầu trang