THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV BỘT MỲ VINAFOOD1 LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/09/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực Miền Bắc về việc phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty TNHH Một thành viên Bột mỳ Vinafood 1;

Ngày 28/10/2016, Công ty TNHH MTV Bột mỳ Vinafood 1 đã phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đơn vị tư vấn cổ phần hoá tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng, kết quả đấu giá như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                      8.229.800 cổ phần

    Tr. đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua:         8.229.800 cổ phần

2. Mệnh giá:                                                                   10.000 đồng/cổ phần

3. Giá khởi điểm:                                                           10.000 đồng/cổ phần

4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:          9

     Trong đó:  Tổ chức: 1    Cá nhân:  8

5. Tổng khối lượng đăng ký mua:                                  331.000 cổ phần

6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ:                      9

7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                               331.000 cổ phần

8. Khối lượng đặt mua cao nhất:                                    60.000 cổ phần

9. Khối lượng đặt mua thấp nhất:                                  1.000 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất:                                              10.000 đồng/cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất:                                            10.000 đồng/cổ phần

12. Giá đấu thành công cao nhất:                                  10.000 đồng/cổ phần

13. Giá đấu thành công thấp nhất:                                10.000 đồng/cổ phần

14. Giá đấu thành công bình quân:                                10.000 đồng/cổ phần

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                  9

Trong đó:     Tổ chức: 1       Cá nhân: 8

16. Tổng số lượng cổ phần bán được:                            331.000 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của nhà đầu tư nước ngoài: 0 cổ phần

17. Tổng giá trị cổ phần bán được:                                3.310.000.000 đồng.

Ban Kế hoạch và Quản lý đầu tư vốn

Các tin khác

Lượt truy cập: 3999798
Đặt làm trang chủLên đầu trang