THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC TẠI CÔNG TY CP KD BAO BÌ LƯƠNG THỰC

Tài liệu kèm theo:

1- Đơn đăng ký quyền mua cổ phần

2-Quy chế chào bán cạnh tranh quyền mua cổ phần 

Ban Kế hoạch quản lý đầu tư vốn

Các tin khác

Lượt truy cập: 4148822
Đặt làm trang chủLên đầu trang