TCT Lương thực miền Bắc xin Công bố thông tin theo Nghị Định 81 của Chính phủ

1- Báo cáo tài chính năm 2016

2-Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016

3-Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

4-Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017

Ban Kế hoạch quản lý đầu tư vốn

Các tin khác

Lượt truy cập: 4148830
Đặt làm trang chủLên đầu trang