HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 167/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 04/05/2019 tại Hà Nội, Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP về rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất và hoàn thành thủ tục về đất đai tại các doanh nghiệp Tổng công ty nắm giữ cổ phần, vốn góp từ 51% trở lên.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Phan Xuân Quế chủ trì hội thảo, cùng dự có các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban chuyên môn của Công ty mẹ và đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng giám đốc Tổng công ty Bùi Thị Thanh Tâm nhấn mạnh, Hội nghị nhằm làm rõ mục tiêu, yêu cầu và tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các doanh nghiệp có vốn góp chi phối của Tổng công ty. Việc hoàn thành Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất không chỉ phục vụ cho nhiệm vụ cổ phần hóa, thoái vốn của Tổng công ty mà quan trọng và thiết thực hơn là tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp có điều kiện quản lý, sử dụng và đầu tư khai thác nguồn lực đất đai một cách ổn định và dài hạn.

Hội thảo đã nghe Phó Tổng giám đốc Phạm Thanh Bằng đại diện Ban điều hành hướng dẫn tóm tắt các nội dung Người đại diện cần quan tâm khi phối hợp với doanh nghiệp đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đất đai theo hướng dẫn tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và văn bản số 4544/BTC-TCDN ngày 18/4/2018.

Tại cuộc họp, Người đại diện theo ủy quyền vốn đầu tư của Tổng công ty tại các Công ty con đã trình bày tóm tắt thực trạng quản lý và sử dụng đất đai của các đơn vị, các khó khăn vướng mắc và đề xuất liên quan đến việc hoàn thiện Phương án.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đã giao nhiệm vụ cho Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp thành viên khẩn trương hoàn thiện việc đề xuất Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất, báo cáo Tổng công ty trước ngày 15/5/2019 để xin ý kiến trước khi biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên doanh nghiệp, làm cơ sở để Tổng công ty báo cáo Ủy ban quản lý vốn nhà nước và Bộ Tài chính xem xét quyết định.

 

Ban Kế hoạch Quản lý đầu tư vốn

Các tin khác

Lượt truy cập: 5217138
Đặt làm trang chủLên đầu trang