Các đơn vị phụ thuộc

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC: 

1. Chi nhánh Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Chi nhánh Chế biến và Xuất Khẩu Lương thực Đồng Tháp - Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

3. Chi nhánh Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

4. Chi nhánh Sa Đéc 2 Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại tỉnh Đồng Tháp.

5. Chi nhánh Cái Sắn của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại tỉnh An Giang.

6. Chi nhánh Tây Bắc của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại tỉnh Lào Cai.

7. Trung tâm nghiên cứu và phát triển Gạo Việt – Chi nhánh Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Hà nội.

8. Chi nhánh đầu tư và phát triển vùng nghiên liệu đồng bằng Sông Cửu Long của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại tỉnh An Giang.

Các tin khác

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 4919887
Đặt làm trang chủLên đầu trang