Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh

Căn cứ Nghị định số 46/NĐ-CP phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Tổng công ty Lương thực Miền Bắc có nhiệm vụ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh các mặt hàng lương thực, nông sản và chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

 

Ngày 17 tháng 7 năm 1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/NĐ-CP phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Theo các văn bản trên, Tổng công ty có nhiệm vụ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh các mặt hàng lương thực, nông sản và chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

 

 

Ngày 25 tháng 9 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1544/QĐ-TTg về việc chuyển Tổng công ty Lương thực miền Bắc sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.  Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc là công ty nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Bắc; các chi nhánh Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại: thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Sa Đéc (Đồng Tháp); Công ty Bột mỳ Vinafood 1 và Công ty Lương thực cấp I Lương Yên.

 

Ngày 25 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 982/QĐ- TTg chuyển Công ty mẹ- Tổng công ty Lương thực miền Bắc thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

 

Ngày 25 tháng 4 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 609/QĐ- TTg về phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

 

Ngày 25 tháng 02 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2014/NĐ- CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (có hiệu lực từ ngày 15/4/2014) thay thế Quyết định số 609/QĐ- TTg về phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

 

Căn cứ Nghị định số 12/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100102608 thay đổi lần thứ 6, ngày 7 tháng 10 năm 2014, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc có các ngành nghề kinh doanh sau:

 

          1. Tái chế phế liệu

          Chi tiết: Sản xuất trấu ép viên và trấu ép ván;

 

          2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

          Chi tiết:

          - Thu mua, bảo quản, bán buôn, dự trữ, lưu thông lương thực, nông sản, thực hiện bình ổn giá, đảm bảo na ninh lương thực quốc gia;

          - Xuất nhập khẩu lương thực, nông sản

          - Nhập khẩu ngô, lúa mỳ, bột mỳ và các mặt hàng tiêu dùng Việt Nam chưa có khả năng sản xuất đủ;

          - Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các loại nguyên liệu, thành phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc.

 

          3. Bán buôn gạo

          Chi tiết: Thu mua, bảo quản, bán buôn, dự trữ, lưu thông lương thực thực hiện bình ổn giá, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia;

 

          4. Xay xát và sản xuất bột thô

          Chi tiết: Chế biến lương thực, nông sản.

 

          5. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

          Chi tiết: bán lẻ lương thực thực hiện bình ổn giá, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia;

 

          6. Bán buôn thực phẩm

          Chi tiết: bán buôn dự trữ, lưu thông thực phẩm thực hiện bình ổn giá, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia;

          Kinh doanh, xuất nhập khẩu muối

 

          7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

          Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm thực hiện bình ổn giá, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia

 

          8. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

          Chi tiết: Thu mua, bảo quản, chế biến thực phẩm, thực hiện bình ổn giá, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia

 

          9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

          Chi tiết: Xuất nhập khẩu và cung ứng các loại vật tư thiết bị chuyên dùng cho sản xuất kinh doanh của ngành lương thực, thực phẩm

 

          10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

          Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, vật tư nông nghiệp, phân bón và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác; Kinh doanh hóa chất làm muối;

 

          11. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

          Chi tiết: Sản xuất các loại nguyên liệu, thành phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc;

 

          12. Khai thác muối

          Chi tiết: Sản xuất muối;

 

          13. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính

          Chi tiết: Tư vấn đầu tư;

 

          14. Xây dựng công trình kỷ thuật dân dụng khác

          Chi tiết: Xây lắp pháp triển ngành muối

          Xây dựng công trình chuyên ngành muối biển

          - Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng giao thông, thủy lợi;

 

          15. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp

          Chi tiết: Lắp đặt thiết bị công trình chuyên ngành sản xuất muối và công trình chế biến thực phẩm khác;

 

          16. Nuôi trồng thủy sản nội địa

          Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản và các hoạt động dịch vụ liên quan;

 

          17. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

          Chi tiết: Sản xuất chế biến các loại bánh, kẹo.

          Sản xuất muối;

 

          18. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

          Chi tiết: Nhập khẩu vật tư nguyên liệu, máy móc thiết bị phương tiện vận chuyển;

 

          19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

          Chi tiết: Nhập khẩu vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng phục vụ cho sản xuất kinh doanh;

 

          20. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

          Chi tiết: sản xuất vật liệu xây dựng

 

          21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng

          Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình

 

          22. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

          Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các loại nguyên liệu, vật liệu nhựa;

 

          23. Sản xuất sản phẩm từ plastic

          Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm từ nhựa;

 

          24. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

          Chi tiết: Chế biến gỗ;

 

          25. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

          Chi tiết: Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa;

 

          26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

          Chi tiết: kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa mỹ phẩm;

 

          27. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

          Chi tiết: Bán buôn xăng dầu, chất đốt;

 

          28. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

          Chi tiết: Bán lẻ và đại lý xăng dầu, chất đốt;      

 

          29. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

          Chi tiết: Kinh doanh khách sạn

          Dịch vụ khách sạn

 

          30. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

          Chi tiết: Kinh doanh ăn uống, giải khát;

 

          31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ

          Chi tiết: Kinh doanh bến bãi xe khách và các phụ trợ kèm theo

          Dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, phương tiện vận tải;

 

          32. Vận tải hành khách đường bộ khác

          Chi tiết: Vận tải hành khách

          Dịch vụ vận tải;

 

          33. Vận tải hàng hóa đường bộ

          Chi tiết: Vận tải hàng hóa

 

          34. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

          Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;

 

          35. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

          Chi tiết: Cho thuê tài sản: nhà, kho, văn phòng (trong và ngoài nước);

 

          36. Bão dưỡng, sữa chữa ô tô và xe có động cơ khác

          Chi tiết: Dịch vụ bảo dưỡng, sữa chữa phương tiện vận tải, xe cơ giới, vệ sinh xe, rửa xe;

 

          37. Bão dưỡng và sữa chữa mô tô, xe máy

          Chi tiết: Dịch vụ bão dưỡng, sữa chữa phương tiện xe máy; vệ sinh xe, rữa xe;

 

          38. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

          Chi tiết: Dịch vụ trông giữ hàng hóa

 

          39. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

          Chi tiết: Dịch vụ vui chơi giải trí văn hóa thể thao

 

          40. Đại lý du lịch

          Chi tiết: Dịch vụ du lịch

          (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có điều kiện theo quy định của pháp luật).

Các tin khác

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 4919942
Đặt làm trang chủLên đầu trang