Khẳng định vai trò của doanh nghiệp nhà nước tham gia bình ổn giá cả lương thực

Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê  Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. 

Đồng chí  Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về phía Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc có đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty cùng các đồng chí Ủy viên  BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.Dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Năm 2019, trong bối cảnh thị trường thế giới và trong nước có nhiều biến động, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo đơn vị chủ động khắc phục khó khăn,, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối được triển khai đồng bộ, kịp thời đến tất cả chi, đảng bộ trực thuộc và cán bộ đảng viên, được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp. Đã hoàn thành việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư (khóa XII); Hướng dẫn số 17 -HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các Ban sau hợp nhất đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/6/2019, đến nay đã hoạt động đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Triển khai nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương...

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngay từ các tháng đầu năm 2019 Tổng công ty đã đẩy mạnh hoạt động thu mua lúa gạo cho nông dân các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Tổng sản lượng lương thực thu mua toàn Tổng công ty năm 2019 đạt 1,8 triệu tấn, trong đó 85% thu mua tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, góp phần quan trọng tạo đầu ra và ổn định giá lúa gạo cho bà con nông dân trên địa bàn. Song song với công tác thu mua, Tổng công ty đã thực hiện các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạo, bên cạnh duy trì tốt thị trường xuất khẩu gạo truyền thống, Tổng công ty đã chủ động tìm kiếm mở rộng thị trường vào các nước khác như Malaysia, Philippines, Indonesia và các thị trường thương mại khác...kết quả  đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể: Tổng doanh thu ước đạt 17.084 tỷ đồng, đạt 109% so với KH; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6.571 tỷ đồng, đạt 108% KH; lợi nhuận trước thuế ước đạt 365 tỷ đồng, đạt 101% KH; nộp ngân sách Nhà nước đạt 326 tỷ đồng, đạt 102% KH... Bên cạnh đó Tổng công ty tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Dự trữ lưu thông năm 2019 với tổng giá trị dự trữ lưu thông trên 400 tỷ đồng, góp phần ổn định giá cả lương thực tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương kết quả và sự cố gắng, nỗ lực mà cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tổng công ty Lương thực miền Bắc đạt được trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Tổng công ty Lương thực miền Bắc tiếp tục kinh doanh có hiệu quả, khẳng định được vai trò, vị trí, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước, tham gia bình ổn giá cả lương thực cho bà con nông dân, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông nghiệp, nông dân và nông thôn ngày càng phát triển.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Tiếp thu tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2020 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020 mà Đảng bộ Tổng công ty đã đề ra, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu: Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Bộ  Chính trị,  hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương  để tổ chức triển khai tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, từ chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, công tác tuyên truyền đến chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 để kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo rà soát lại các chỉ tiêu để tập trung chỉ đạo hoàn thành ở mức cao nhất. Nội dung báo cáo phải toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực kết quả đạt được so với mục tiêu nghị quyết đề ra bám sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ nhiệm kỳ qua. Xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, chú trọng các giải pháp nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và đưa những vấn đề quan trọng, những chủ trương lớn mang tính chiến lược, xuyên suốt được Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề ra cho Tổng công ty vào văn kiện để thảo luận trong Đại hội. Việc chuẩn bị nhân sự cấp uỷ phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ, đồng thời phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng. Công tác nhân sự cần tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng phải thật sự đúng người, đúng việc, phương án nhân sự cấp ủy phải gắn với nhân sự quản lý, lãnh đạo chuyên môn. Chủ động nắm tình hình, xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò cá nhân, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chuẩn bị kỹ lưỡng cho đại hội đảng bộ các cấp.Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng - năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Khối; tập trung chỉ đạo công tác Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh do cấp có thẩm quyền giao; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, tạo đà thuận lợi cho Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm giai đoạn tới.

Đối với nhiệm vụ chính trị, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty; tập trung thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 17/7/2017 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2020”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm tiết giảm chi phí và tăng năng suất lao động theo hướng hiện đại. Đảng ủy Tổng công ty tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân tích, dự báo thị trường; xây dựng, bổ sung chiến lược sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. Tiếp tục duy trì các thi trường đã có; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị phần; nâng cao năng lực cạnh tranh trên cả thị trường trong nước và quốc tế; đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động ASXH.

Đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy,

Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc phát biểu tổng kết Hội nghị

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 5217020
Đặt làm trang chủLên đầu trang