Chương trình số: 31-CTr/ĐU ngày 04-03-2014 của Đảng bộ Tổng công ty

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ TCT Lương thực miền Bắc thực hiện nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới. Tải chương trình tại đây

Văn phòng Đảng uỷ

Các tin khác

Lượt truy cập: 4919955
Đặt làm trang chủLên đầu trang