Các công ty con

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC: 

I. Các công ty Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Muối Việt Nam;

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lương thực Lương Yên;

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bột mỳ Vinafood1.

II. Các công ty Tổng công ty nắm giữ từ  51% - 65% vốn điều lệ

1. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

2. Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà.

3 . Công ty cổ phần Phân phối - Bán lẻ VNF1.

4. Công ty cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình.

5. Công ty cổ phần Lương thực Đông Bắc.

6. Công ty cổ phần Lương thực Hà Bắc.

7. Công ty cổ phần Lương thực Cao Lạng.

8. Công ty cổ phần Lương thực Hà Giang.

9. Công ty cổ phần Lương thực Điện Biên.

10. Công ty cổ phần Lương thực Sơn La.

11. Công ty cổ phần Lương thực Yên Bái.

12. Công ty cổ phần Lương thực Tuyên Quang.

13. Công ty cổ phần Lương thực Thái Nguyên.

14. Công ty cổ phần Lương thực Nam Định.

15. Công ty cổ phần Lương thực Sông Hồng.

16. Công ty cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh

17. Công ty cổ phần Lương thực Thanh Hóa.

18. Công ty cổ phần Lương thực Hà Tĩnh.

19. Công ty cổ phần Muối và Thương mại Hà Tĩnh.

20. Công ty cổ phần Lương thực Bình Trị Thiên.

21. Công ty TNHH Phương Đông

Các tin khác

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 4919919
Đặt làm trang chủLên đầu trang