TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC: TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

Ngày 05/01/2021 tại Hà Nội, Tổng công ty Lương thưc miền Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Hồ Sỹ Hùng- Phó Bí thư Ban Cán sự, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự còn có đại diện lãnh đạo các Vụ thuộc các Ban Đảng Trung ương, lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo các Vụ thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Cục C03, A04 Bộ Công An … .

Về phía Tổng công ty Lương thực miền Bắc có các đồng chí: Bùi Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Phan Xuân Quế - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV Tổng Giám đốc; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và lãnh đạo các đơn vị thành viên, cán bộ nhân viên cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Tổng công ty nêu rõ: Năm 2020, dịch Covid-19 đã và đang tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội nhiều quốc gia và Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, do lo ngại dịch bệnh Covid-19, nhiều hãng tàu không nhận đơn vận chuyển hoặc yêu cầu chuyển cảng nhận hàng, đã làm tăng chi phí vận chuyển, giảm lợi nhuận cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo, trong thời gian giãn cách xã hội làm đình trệ việc giao nhận hàng xuất khẩu, đã tác động trực tiếp đến công việc hàng ngày của các đơn vị và người lao động. Trước tình hình đó, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Bộ máy điều hành Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã có những giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp vào từng thời điểm để chỉ đạo triển khai hoạt động kinh doanh, kết quả năm 2020, Tổng công ty đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao, kinh doanh tiếp tục có lãi, bảo toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn nhà nước tại Tổng công ty, đảm bảo việc làm thu nhập ổn định và các chế độ, chính sách đối với người lao động, tham gia tích cực vào các hoạt động bình ổn giá lương thực ở các địa phương và cung cấp đầy đủ nguồn lương thực cho nhân dân Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh lân cận trong các đợt phòng chống dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau Đại hội, đã khẩn trương ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết, quy chế làm việc, chương trình công tác và các quy chế, quy định nội bộ để hoạt động; triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy Đảng tại doanh nghiệp, trong đó triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Chú trọng đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả công tác cán bộ theo quy định.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; chăm lo củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; triển khai có hiệu quả các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Chăm lo công tác phát triển đảng viên, trong năm 2020 đã kết nạp được 17 đồng chí đảng viên mới.

Vượt qua những khó khăn, thử thách, nhất là những ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch Covid-19,  năm 2020 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể như sau: Tổng doanh thu ước đạt 16.331 tỷ đồng, đạt 102% so với Kế hoạch, Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 296 triệu USD, đạt 110,5% Kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế ước đạt 332 tỷ đồng, đạt 103 % Kế hoạch, Nộp ngân sách Nhà nước đạt 326 tỷ đồng, đạt 102% Kế hoạch; triển khai thực hiện Phương án tổng thể về sắp xếp, đổi mới Tổng công ty theo lộ trình đã được phê duyệt, năm 2020, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã quyết định cổ phần hóa 02 đơn vị thành viên Công ty TNHH một thành viên Muối Việt Nam và Công ty THHH một thành viên Lương thực Lương Yên.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực mà các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tổng công ty Lương thực miền Bắc đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời đồng chí đề nghị năm 2021 tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty tập trung nghiên cứu, xây dựng các giải pháp và đề xuất các kiến nghị để khắc phục những khó khăn, hạn chế, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị và tổ chức xem đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tập trung tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Hùng - Phó Bí thư Ban Cán sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Tổng công ty Lương thực miền Bắc trong năm 2020.“Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng với sự nỗ lực lớn của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và người lao động Tổng công ty, nên kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 đều đạt cao hơn so với kế hoạch mà Ủy ban giao. Đồng thời công tác cổ phần hóa, tái cơ cấu Tổng công ty trong năm 2020 đã có nhiều kết quả tích cực rõ nét hơn so với các trước” - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng đánh giá.

Năm 2021, thị trường nông sản thế giới chắc chắn sẽ có thêm nhiều biến động, còn nhiều khó khăn, thách thức đang chờ đợi phía trước. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 có khả năng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, đề nghị Tổng công ty giữ vững vị thế là doanh nghiệp lớn về chế biến, kinh doanh lương thực, nông sản của Việt Nam trong điều kiện kinh tế thế giới có nhiều biến động khó lường. Kinh doanh lương thực, tham gia tiêu thụ lương thực hàng hóa của nông dân, góp phần bình ổn thị trường trong nước, xuất khẩu lương thực, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và điều tiết kinh tế vĩ mô. Tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025./.

Sau đây là một số hình ảnh hội nghị:

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

 

Đ/c Bùi Thị Thanh Tâm,Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu khai mạc hội nghị

 

 

Đ/c Phan Xuân Quế, Phó thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty

phát biểu định hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

 

 

Đ/c Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

 

Đ/c Hồ Sĩ Hùng, Phó Bí thư Ban cán sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

 

 

Đ/c Đỗ Trần Hoàn, Thành viên HĐTV Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

 

 

Đ/c Nguyễn Vũ Hoan, Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty

báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

 

 

Đ/c Trần Sơn Hà, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

 

 

Đ/c Phạm Thanh Bằng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

báo cáo kết quả công tác tái cơ cấu doanh nghiệp năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

 

 

Các đồng chí chủ trì hội nghị

 

 

Đ/c Vũ Xuân Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lương thực Hưng Yên phát biểu tham luận tại hội nghị

 

 

Đ/c Vũ Trung Khiên, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Muối Việt Nam phát biểu tham luận tại hội nghị

 

Đ/c Bùi Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty trao quà lưu niệm cho

Người đại diện vốn Tổng công ty tại các đơn vị thành viên kết thúc nhiệm vụ.

 

Theo Ban Tuyên giáo - Thi đua Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 5168111
Đặt làm trang chủLên đầu trang