Tổng công ty Lương thực miền Bắc: HOÀN THÀNH CỔ PHÀN HÓA HAI ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Vừa qua, Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên và Công ty cổ phần Muối Viêt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đây là 02 Công ty TNHH một thành viên do Tổng công ty Lương thực miền Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện cổ phần hóa theo Phương án cơ cấu lại Tổng công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn 2018-2020 đã được Chính phủ đồng ý và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn phê duyệt, trước khi quyền quản lý vốn Nhà nước tại Tổng công ty được bàn giao từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Quyết định số 2869/QĐ-BNN, ngày 17/7/2018 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Phương án cơ cấu lại Tổng công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn 2018-2020, trong đó yêu cầu phải thực hiện cổ phần hóa trước thời điểm xác định giá trị Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc đối với 02 đơn vị là Công ty TNHH  một thành viên Muối Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên Lương thực Lương Yên.

Để thực hiện chủ trương cổ phần hóa 02 đơn vị thành viên, Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Bộ máy điều hành Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các bước công việc cổ phần hóa với tinh thần quyết tâm cao. Tổng công ty đã thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa của 02 đơn vị, phân công đồng chí Đỗ Trần Hoàn, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty làm Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lương thực Lương Yên, đồng chí Phạm Thanh Bằng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty làm Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH  một thành viên Muối Việt Nam.

Trong quá trình triển khai việc triển khai cổ phần hóa hai đơn vị, Tổng công ty đã gặp nhiều khó khăn, không chỉ trong việc xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp với nhiều tồn tại cũ để lại từ nhiều năm trước đây, mà còn có những vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản quy định mới liên quan đến công tác cổ phần hóa doanh nghiệp như: phương án sử dụng đất, phương án bán đấu giá cổ phần lần đầu liên. Tuy nhiên, với sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Bắc, sự nỗ lực khẩn trương, quyết liệt của Ban chỉ đạo cổ phần hóa, cán bộ lãnh đạo của 02 đơn vị và sự thống nhất, đồng lòng sẻ chia, thấu hiểu của tập thể người lao động trong doanh nghiệp, nên tất cả những khó khăn, vướng mắc đều đã được xử lý kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Tổng công ty đã hoàn thành việc cổ phần hóa tại 02 đơn vị theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.

Với việc cổ phần hóa thành công 02 đơn vị là Công ty TNHH  một thành viên, đến thời điểm hiện nay, 100% công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) đã được cổ phần hóa./.

 

 

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Muối Việt Nam

 

 

Đ/c Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo

tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Muối Việt Nam.

 

 

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Lương thực Lương Yên

 

Theo Ban Tuyên giáo - Thi đua Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 5167974
Đặt làm trang chủLên đầu trang