Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022

Ngày 29/7/2022 Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đến dự theo dõi hội nghị đại diện Ban Nội chính Trung ương, UBKT Trung ương, các Cục C03 và A04 Bộ Công an; đại diện các Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Các đồng chí: Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; đồng chí Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Vũ Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty, chủ trì hội nghị  

 Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư, Phó Bí thư phụ trách các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc, các đồng chí Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 do đồng chí Phan Xuân Quế - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày đã nêu rõ: Sáu tháng đầu năm, đặc biệt là trong quý 1/2022, tình hình thị trường lúa gạo và một số mặt hàng nông sản diễn biến không thuận lợi. Nhu cầu thị trường yếu, giá gạo duy trì ở mức thấp so với năm 2021, các thị trường chính của Tổng công ty không có thay đổi tích cực về nhu cầu, tình hình thanh toán dẫn đến số lượng ký hợp đồng và thực xuất giảm so với tiến độ kế hoạch được giao. Trong khi đó, do tác động địa chính trị từ xung đột Nga - Ucraina, cùng với yếu tố lạm phát làm giá cả hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, đặc biệt là giá xăng dầu tăng cao kéo theo chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí bán hàng đều tăng trong khi giá gạo không biến động cùng chiều dẫn tới việc triển khai phương án kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Dự báo được khó khăn của thị trường, tập thể lãnh đạo Tổng công ty đã chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, thực hiện mua tạm trữ lúa gạo phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao đều hoàn thàn trên 50% kế hoạch năm. Tổng công ty tiếp tục kinh doanh có lãi, tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nộp ngân sách đầy đủ, đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm theo quy định, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Thực hiện các quy định của Trung ương liên quan đến hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp như: Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư quy định về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư (khóa XIII) quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống; Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư (khóa XIII) quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

Triển khai thực hiện quy trình bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031.

Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III về "tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”, quán triệt triển khai tới các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc để thực hiện.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo  hoạt động của Tổng công ty luôn phát huy tốt quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tổng công ty; triển khai tốt quy chế dân chủ cơ sở; công khai, minh bạch các hoạt động, giữ vững đoàn kết nội bộ.

Tại hội nghị các đại biểu đã dành phần lớn thời gian, tập trung thảo luận đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chủ động nắm bắt tình hình thị trường xuất khẩu, khai thác tối đa thị trường kinh doanh nội địa, đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 đề ra, cụ thể:

Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở theo nội dung chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; phối hợp, lồng ghép nội dung kiểm tra giám sát của đảng với việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nội bộ Tổng công ty; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Dân vận, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tham gia các phong trào thi đua lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty

 Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cấp ủy đảng trực thuộc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, đảm bảo an toàn tiền, hàng hóa trong hoạt động kinh doanh. Duy trì và phát triển các thị trường xuất khẩu gạo tập trung đã có, đồng thời tăng cường công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị phần, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại khai thác thị trường xuất khẩu gạo mới, từng bước tăng tỷ trọng xuất khẩu gạo thơm, gạo chất lượng cao...; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 đã trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022... Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 được cơ quan chủ sở hữu giao, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Vũ Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên HĐTV Tổng công ty giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc nhiệm kỳ 2020-2025./.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

 

 

Đ/c Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

 

Đ/c Phan Xuân Quế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm,

triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

 

Đ/c Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty trao Quyết định

chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Lương thực miền Bắc cho đồng chí Nguyễn Vũ Hoan.


 

Ban Tuyên giáo - Thi đua Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 4919861
Đặt làm trang chủLên đầu trang