Chương trình số: 32-CTr/ĐU ngày 04-03-2014 của Đảng bộ Tổng công ty

Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Bắc thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dụng và phát huy vai trò của độ ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Tải chương trình tại đây

Văn phòng Đảng uỷ

Các tin khác

Lượt truy cập: 4919918
Đặt làm trang chủLên đầu trang