Tin về kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Lương thực Hà Nam

Ngày 21/07/2015 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, cuộc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại Công ty CP Lương thực Hà Nam đã được tổ chức thành công.

 

Tổng công ty Lương thực miền Bắc thông báo kết quả cuộc bán đấu giá cụ thể như sau:

 

Stt

Chỉ tiêu

Kết quả

1

Số cổ phần chào bán đấu giá (cp)

516.620

2

Số người tham gia

02

3

Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ

516.620

4

Số cổ phần còn lại không được đăng ký mua

0

5

Số người tham dự trực tiếp

02

6

Số người tham dự theo hình thức gửi phiếu tham dự hợp lệ

0

7

Mức giá được mua thấp nhất

16.100

8

Mức giá được mua cao nhất

16.100

9

Mức giá được mua trung bình

16.100

10

Số người được mua

02

11

Số cổ phần được mua

516.620

12

Số người không được mua

0

13

Số người vi phạm quy chế

0

 

Như vậy,  sau khi bán đấu giá thành công 516.620 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Lương thực Hà Nam, Tổng công ty sẽ tiếp tục nắm giữ 36% vốn điều lệ Công ty. Với tư cách là Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Lương thực Hà Nam, Tổng công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Tài chính kế toán

Các tin khác

Lượt truy cập: 4148722
Đặt làm trang chủLên đầu trang