Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 23/03/2024 Kế hoạch Học tập Chuyên đề năm 2024 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam và văn hoá doanh nghiệp"

Tải kế hoạch tại đây

Văn phòng Đảng uỷ Tổng công ty

Các tin khác

Lượt truy cập: 5217192
Đặt làm trang chủLên đầu trang